05-04-2018 : Titeren!

Ik wil jullie ook informatie geven over Titeren. Onze beide honden zijn inmiddels getest via de titer. En wij willen dit graag met de pups ook doen. Uiteraard gaat dit in overleg met de nieuwe baasjes van de pups!

Hier onder deel ik een artikel, afkomstig van de facebookpagina van Dierenarts Van Asselt. Maar ik heb ook nog een heel interessante link van  NML Health. 


https://www.nmlhealth.com/de-titerbepaling-meten-weten-dat-je-hond-beschermd


 Het titeren van pups

MOBIELE DIERENARTS VAN ASSELT·DINSDAG 31 OKTOBER 2017


Het titeren van pups is een heel ander verhaal dan dat van volwassen honden. Het doel is om met zo min mogelijk vaccinaties toch een goede bescherming te krijgen tegen de ziektes Hepatitis, Parvo en Distemper.
Als de pups geboren zijn, nemen ze met de eerste melk (de biest) die ze van hun moeder krijgen antilichamen op. Antilichamen zijn eiwitten die bescherming bieden tegen virussen, bacteriën en andere parasieten.


Hoeveel antilichamen ze binnen krijgen, is onder andere afhankelijk van hoeveel antilichamen de moeder heeft en hoeveel melk de pups drinken de eerste 4 uur na de geboorte. Deze maternale antilichamen blijven ongeveer tussen de 6 en 12 weken aanwezig in het bloed van de pups, maar langer is ook zeker mogelijk. Gedurende deze periode zal deze bescherming van de pups tegen belangrijke virusziekten als Hepatitis, Parvo en Distemper (hondenziekte) afnemen en ophouden. Zolang die antilichamen in het bloed zitten, zijn de pups niet alleen beschermd, maar zal een vaccinatie ook niet aanslaan. 


In het tot nu toe gebruikelijke entschema worden pups met 6, 9 en 12 weken gevaccineerd. Dit is omdat we niet weten wanneer de maternale antilichamen zijn verdwenen. Een vaccinatie slaat pas aan als deze antistoffen verdwenen zijn. Feitelijk herhalen we dus op goed geluk de vaccinaties een aantal keren en gokken erop dat 1 van deze vaccinaties zal aanslaan.
Met de VacciCheck kan met een druppel bloed worden aangetoond hoeveel antilichamen de pup nog heeft en of een vaccinatie wel echt nodig is. Als de waarden op 1 of 0 staan zal vaccineren pas nodig en zinvol zijn. Als er op het juiste moment word gevaccineerd kan een hond misschien wel heel veel jaar met 1 vaccinatie doen. Echter, omdat we feitelijk met drie verschillende testen te maken hebben kan de interpretatie van de test soms best wel ingewikkeld worden. Als alle drie tegelijk op 0 staan is het simpel maar als bijvoorbeeld Parvo-antistoffen lang in het bloed aanwezig blijven zullen we concessies moeten doen voor wat betreft het vaccineren. In het meest simpele geval kunnen we direct na de test de pups vaccineren en in het meest ongunstige geval zijn we tot wel een half jaar leeftijd bezig om op maat te vaccineren. Daarmee samenhangend kunnen dus ook de kosten sterk uiteen lopen.
Het is van groot belang dat de neuzen van de fokker en de nieuwe baas dezelfde kant op staan. Als de pup op 6 weken al een DP-vaccinatie heeft gehad is de interpretatie van de test namelijk heel anders dan zonder vaccinaties. We weten dan niet of een positieve test het resultaat is van de maternale antilichamen of van de vaccinatie. Dit betekent vaak een extra test om te kijken of de waarden dalen of stijgen. Andersom is het erg jammer als de fokker de weg van het titeren inslaat en de nieuwe eigenaar dit teniet doet met het overstappen op het “oude entschema”. De eerste keer titeren bij de pups doen we meestal rond de 7 weken leeftijd. De pup is dan dus nog bij de fokker. Daarna is de tweede test 2 -4 weken later. Dan kan dus al bij de nieuwe eigenaar zijn.


In een nest is elke pup een individu en we kunnen er dus niet van uit gaan dat wat voor één pup geldt dat dat voor het hele nest van toepassing is.
Het mooiste is om ca. 4 weken na de DHP-vaccinatie te controleren of de vaccinatie inderdaad goed is aangeslagen. In het eerste levensjaar kan de hoeveelheid antistoffen nog erg wijzigen, dus pas na een titerbepaling op 1-jarige leeftijd kan een uitspraak gedaan worden over de verwachting op langere termijn. Zijn de waardes dan nog steeds hoog dan zal voor meerdere jaren worden afgetekend en heeft de hond als pup maar 1 vaccinatie gehad.
Heeft u een pup die al volgens het schema 6, 9 en 12 weken is gevaccineerd dan is de kans groot dat uw hondje goed beschermd is. Uit onderzoeken is echter gebleken dat 10% van de pups niet goed is beschermd voor 1 of meer van de onderdelen DHP. Deze honden lopen dus tot de volgende vaccinatie (meestal op de leeftijd van 12-15 maanden) onbeschermd rond. Dit noemen we schijnveiligheid. Om zeker te weten of uw hond goed beschermd is raden wij aan om vanaf een maand na de DHP-vaccinatie te laten testen met de VacciCheck. De uitslag van deze test gedaan voor de hond 1 jaar is, is maximaal een jaar geldig. Testen die gedaan worden na 1 jaar leeftijd kunnen worden afgetekend tot wel drie jaar als blijkt dat de bescherming voldoende is.
Heeft u als fokker of nieuwe baas vragen over het titeren van pups of wilt u weten wat de mogelijkheden en kosten zijn als ik bij u langs kom om uw pup(s) te titeren, neem dan gerust contact op.

 

En nog een leuk en interessant linkje over de uitleg van de titer:
https://www.youtube.com/watch?v=OUYfuEEzgK4&feature=youtu.be

bron: https://www.facebook.com/notes/mobiele-dierenarts-van-asselt/het-titeren-van-pups/1557269981019163/?hc_location=ufi

 

https://www.vaccicheck.nl/
https://www.vaccicheck.be/